מבנה הקורס

  מפגש ראשון: גישה טכנית-אסטרטגית
זמן לזמינות: ימים
ימים לאחר ההרשמה
  מפגש שני: קמפיינים
זמן לזמינות: ימים
ימים לאחר ההרשמה
  מפגש שלישי: אוטומציה
זמן לזמינות: ימים
ימים לאחר ההרשמה
  מפגש רביעי: אמנות הצ'אט בוט
זמן לזמינות: ימים
ימים לאחר ההרשמה
  מפגש חמישי: פרסום בקבוצות ומבוא למכירות
זמן לזמינות: ימים
ימים לאחר ההרשמה