שורי שטרול

קלינאית תקשורת, מפתחת טכניקת "קול יכול"