שיעור 01 - עמידה מול מצלמה, טכניקות לביצוע מונולוגים, ביקורת עצמית ומיינדסט נכון

השלם והמשך